Malin Sandell - Högkänslig terapeut & yogalärare

Hatha Yoga vanligast i väst

Publicerad 2010-06-15 22:34:00 i Yoga,

 
Hatha Yoga är den typ av yoga som oftast praktiseras i väst. Detta är den fysiska kontrollens väg och betraktas som en förberedelse för utövandet av Raja Yoga (den yoga Patanjali beskriver), där fysisk styrka och andningskontroll behövs. När västerlänningar talar om yoga menar de vanligen Hatha Yoga. Det är inte särskilt förvånande att just Hatha Yogan har gått hem hos oss i västvärlden, eftersom vår kultur lägger stor vikt vid den fysiska formen av kroppen.

Hatha Yoga fokuserar på det tredje och fjärde steget av Patanjalis åtta steg i yoga. Det betyder att modern yoga, alltså Hatha Yoga, huvudsakligen grundar sig på av asanas (kroppsställningar) och pranayama (andningskontroll).

Yogasutra räknar upp nio hinder (antaraya) som ofta har hämmat eller helt omintetgjort människors utövande av yoga. Dessa hinder är: sjukdom, brist på mental ansträngning, osäkerhet, ouppmärksamhet, lättja eller trötthet, frosseri eller kåthet, felaktiga kunskaper och missförstånd, brist på koncentration och brist på uthållighet. Människor som möter dessa hinder kan uppleva smärta, förtvivlan, depression och osäkerhet i kroppen eller andningen. Patanjali erbjuder praktiska, fysiska lösningar för att övervinna dessa hinder och de symtom de skapar: asanas för att bygga upp kroppsstryka och vitalitet och pranayama som hjälp till sinnesro.

Syftet med Hatha Yoga är alltså att med hjälp av asanas och pranayama stärka kroppen innan man disciplinerar sinnet.

Enlig yogaformens filosofi måste individen börja med att balansera den fysiska kroppen för att sinnet ska kunna stärkas. Om kroppen är stark bildar den en motvikt som påverkar sinnet i positiv riktning. 

 

Äldsta vetenskapen om livet

Publicerad 2010-06-10 06:39:00 i Yoga,

Här följer ett försök till att förklara vad yoga är för någonting. Hela den här bloggen är iofs ett försök till att förklara var yoga är och hur man "lever" yoga, men här följer en mer organiserad (?) sammanfattning. Håll till godo!

Bakgrund

 Yoga är en minst 5000 år gammal tradition, den äldsta vetenskapen om livet och en av världens äldsta levande andliga traditioner.  Man kan alltså datera yogans uppkomst till omkring 3000 år före Kristus.

 Yogiska mästare (rishis) sägs ha uppfunnit yoga genom att observera djurens rörelsemönster och härma dem. Under meditation observerade de hur olika kroppsställningar påverkade kroppen och sinnet. Genom att försätta sig i ett förändrat medvetandetillstånd kunde de också se hur kroppens energi (prana) flödade genom energikanaler (nadis) och bildade energicentran (chakran). Kunskapen om yoga hölls hemlig och var inte tillgänglig för allmänheten. Den överfördes muntligt mellan lärare och elev och grundades alltid i personliga upplevelser.

 De första yogierna sökte svar på två grundläggande frågor: ”Hur kan jag bli kvitt smärta?” och ”Hur kan jag besegra döden?”. De upptäckte att genom yogaställningarna kan man kontrollera den fysiska smärtan, genom andningsövningarna den känslomässiga smärtan och genom meditationen kan man komma till en verklig förståelse för vem man är.

Under arkeologiska utgrävningar i norra Indien har man funnit resterna av två städer som hette Mohenjo Daro och Harappa. I dessa städer har man hittat stämplar med bilder på yogafigurer. Städerna fanns mellan 5000 och 3000 före Kristus och låg i ett rike som hette Indus-Saraswaticivilisationen efter floderna Indus och Saraswati. Genom modern teknisk utrustning har arkeologerna kunnat belägga att floden Saraswati torkade ut på 3000-talet före Kristus. Under den tiden skrevs den äldsta delen av Vedaskrifterna som kallas för Rigveda. I Rigveda nämns både yoga och floden Sarawati och på så vis kan man alltså slå fast att yoga existerade vid denna tidpunkt. Men det är först i den senare delen av Vedaskriftena, i Upanishaderna, som yogalärans huvudsakliga grund och filosofi som kallas Vedanta, beskrivs.

Det centrala i Vedanta är idén om en enda absolut verklighet eller ett enda absolut medvetande, kallad Brahman (det rena, absoluta medvetandet), som ligger till grund för hela universum.

Gurun och yogamästaren Patanjali som levde någon gång mellan 100-300 år före Kristus var den förste som försökte skriva ner yogan i ett system. Patanjali delade in yogan i åtta steg. Dessa åtta steg beskiver han i detalj i en yogaskrift som kallas Yogasutra. Skriften innehåller sammanlagt 195 sutror (visdomspärlor) som än idag är grundläggande för den yogiska filosofin.  De åtta stegen som Patanjali identifierade är:

·       Yamas – Kontroll

·       Niyamas – Riktlinjer – Uppmuntrar positiva egenskaper

·       Asanas – Ställningar för hälsa och meditation

·       Pranayama – Kontroll av prana, livskraft

·       Pratyahara – Fokus bort från sinnena

·       Dharana – Riktad koncentration

·       Dhyana – Djup meditation

·       Samadhi – Upplysning av själen

Yogan har fyra huvudvägar: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga och Raja Yoga. Var och en av dem passar olika temperament och livsinställningar. Varje väg leder till slut till samma mål och lärdomar från var och en av dem bör integreras för att sann visdom.

Syfte och rådande värderingar
Yoga är en gren, en av sex ”versioner av verkligheten”, av den indiska (ortodoxa) filosofin. Ordet yoga är sanskrit och betyder förening, helhet och harmoni. Yoga syftar alltså till att utveckla ett harmoniskt samspel mellan kroppen, sinnet och själen. Yogans fysiska positioner och rörelser, andningsövningar, avslappning, koncentrations- och meditationstekniker leder till frigörande av stress, stelhet och spänningar i kropp och psyke och ytterst till insikt om oss själva.

Det främsta syftet med yoga har alltid varit att uppnå ett högre medvetandetillstånd (samadhi), en direkt varseblivning av varandets väsen, det absoluta och oföränderliga.

Yoga har genom årtusendena bevarats, systematiserats, utvecklats och varit ett sätt för den sökande människan att nå befrielse från lidande och få svar på de universella frågorna "Vem är jag?", "Var kommer jag ifrån?", "Vad är meningen med livet?" och "Hur blir jag och andra människor lyckliga?".

Man kan säga att yoga är det äldsta systemet i världen för personlig utveckling som inbegriper kropp, sinne och själ. De gamla yogierna hade en djupgående kunskap om människans egentliga natur och vad hon behöver för att leva i harmoni med sig själv och sin omgivning.

Yogan började spridas till västvärlden i slutet av 1800-talet genom att indiska gurus då flyttade över till USA för att sprida yogan där. Idag är ordet yoga ett känt begrepp i väst och fler och fler väljer att utöva yoga i olika former och i olika sammanhang.

Många människor dras i första hand till yoga för att de hoppas kunna hålla sig friska och rörliga, för att få kroppen se bra ut och vara behaglig att vara i. Andra söker sig till yoga för att de vill ha lindring för ett specifikt besvär. De känner sig till exempel spända eller har ont i ryggen. För somliga är motivet en känsla av att de inte får ut vad de skulle kunna av livet.

Under de senaste åren har läkarvetenskapen börjat uppmärksamma yogans effekter. Studier har till exempel visat att avspänning i positionen Savasana motverkar högt blodtryck och att ett regelbundet utövande av yogaställningar och andningsövningar hjälper vid en hel del sjukdomar. Till exempel ledinflammation, åderförkalkning, kronisk trötthet, astma, åderbråck och hjärtbesvär. I dagens läge finns det inte något tvivel om att yoga är effektivt såväl botande som i förebyggande syfte.  

Metod och tillvägagångssätt
Alla kan ha nytta av yoga! Nu mer än någonsin i mänsklighetens historia, konfronteras folk i väst med stress och spänningar som de inte längre kan hålla under kontroll. Tusentals och åter tusentals människor försöker förgäves klara av denna situation genom att tillgripa lugnande medel, sömntabletter eller alkohol med mera. Yoga är en naturlig metod för att få stress under kontroll, inte bara på det fysiska planet utan också på de mentala och själsliga planen. 

Vem som helst kan utöva yoga, oavsett ålder, kondition eller religion. Man behöver inte ha några speciella kläder eller speciella redskap utan bara lite utrymme och en önskan om ett friskare och mer tillfredsställande liv.

Yogaställningarna, som också kallas asanas, sätter igång varje kroppsdel. De sträcker varje muskel och led och gör dem spänstigare, liksom ryggraden och hela skelettet. Asanas påverkar också de inre organen, körtlarna och nerverna och håller kroppens alla system fullständigt friska. Ställningarna frigör samtidigt stora mängder energi eftersom de löser upp både fysiska och psykiska spänningar. Andningsövningarna, pranayamas, livar upp kroppen, hjälper till att hålla sinnet under kontroll och ger en känsla av lugn och vitalitet. Genom att praktisera positivt tänkande och meditation ökar samtidigt yogins klarhet, tankeförmåga och koncentration.

För att förstå vad yoga handlar om måste man få egen erfarenhet av den. Vid första kontakten verkar den inte vara mycket mer än en serie konstiga ställningar som håller kroppen spänstig och smidig. Men om man regelbundet fortsätter att utöva yoga upptäcker man med tiden en märkbar förändring i förhållningssättet till livet. Yoga är en fullständig vetenskap om livet. Det är inte teori utan ett praktiskt levnadssätt. Om man tränar ihärdigt, låter kroppen slappna av och stilla sinnet, börjar man så småningom få en glimt av den inre frid som är vår sanna natur.

Om vi kan få vårt sinne och våra tankar under kontroll, finns det ingen gräns för vad vi kan uträtta. Det är bara våra egna illusioner och förutfattade meningar som håller oss tillbaka och hindrar oss från att förverkliga oss själva.

Namasté, Malin


Liknande inlägg

Rensa kroppen och bli frisk

Publicerad 2010-06-07 21:30:00 i Ayurveda, Högkänslighet,

Vår bedårande Special Agent Dale Cooper håller sig ren.

Just nu är det här min bästa bok, Fyra vägar föra ut (Frisk genom Rening) av Birger Ledin. Här följer ett referat som jag har skrivit ihop utifrån all underbar klokskap som boken bjuder på. Bör läsas!

Naturläkaren Birger Ledin (1891-1980) skrev första upplagan av hälsoboken Fyra vägar föra ut 1942. Bokens titel handlar om våra fyra utsöndringsorgan; andningsorganen, huden, njurarna och tarmarna. Författaren ville belysa utrensningens betydelse för att vi ska kunna hålla oss friska eller för att vi ska kunna bli friska när vi är sjuka. Tidigare (och fortfarande) har kosten ägnats mycket uppmärksamhet när det gäller vår hälsa. Men om vi inte strävar efter att så fullständigt som möjligt befria den sjuka kroppen från giftiga avfallsprodukter så kan vi aldrig bli friska. Som bevis för det skriver Birger Ledin så här i det inledande kapitlet:

”Det faktum, att kroppen är försedd med dubbelt så många organ för utrensandet av avfallsprodukter som för upptag av näring, talar tillräckligt starkt om var första hjälpen bör sättas in.”

Orsaken till det onda måste angripas först. Birger Ledin beskriver flera reningsprocesser så som fasta, tarmsköljning, örtteer, råsafter, transpirationsbad (som en bastu men med huvudet utanför, i den friska luften, så att man inte andas in sina egna orenligheter som man svettats ut), vegetarisk kost och råkost. När kroppen rensas på det här sättet kommer gifter och andra orenligheter ut genom våra fyra utrensningsorgan. Men ibland räcker inte organen till eftersom gifterna inte kan föras ut tillräckligt snabbt (gäller när man avsiktligt forcerar utrensningen för att bryta gamla vanor eller bli kvitt sjukdom). I dessa fall tar gifterna nya vägar ut. Huvudvärk, illamående, utslag, bölder och blodsprängda ögon kan vara några effekter av att lösgjorda gifter ger sig till känna i kroppen. Men de försvinner i takt med att organismen befrias från gifterna. Samtidigt försvinner också de gamla sjukdomssymtomen som kan ha funnits väldigt länge i kroppen och hämmat individen från att leva ett glädjefyllt liv.

Birger Ledin beskriver inte bara de fyra utrensningsorganen och hur de arbetar för kroppens välbefinnande. Han poängterar även hur viktig kosthållningen är och hur stor betydelse sinnestämningen har för vår hälsa. Negativa tankar, stress och känslor hindrar utrensningsorganen i deras arbete. Ett väldigt tydligt exempel på det är när han beskriver hur tarmarnas funktion lamslås under stress. Han beskriver ett experiment som har gjorts för att kartlägga sambandet mellan det sympatiska nervsystemet och matspjälkningen. Man lät en hund äta sin måltid i lugn och ro i ett rum. Plötsligt släpptes en katt in i rummet och hunden slutade tvärt att äta. Mätinstrument visade att matspjälkningens alla funktioner stannade av och det tog mer än åtta timmar innan den började fungera igen.

 

Välj en lugn miljö när du ska äta!

 

När matspjälningen slutar att fungera får inte våra celler den näring som de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Näringen tas upp i magen och i tunntarmen. Via blodet förs den till levern för att bearbetas innan den transporteras ut till varje enskild cell. När födan som vi äter kommer till tjocktarmen, har den mesta näringen alltså redan tagits upp och slaggprodukterna som är kvar gör sig redo att lämna kroppen i form av avföring. Birger Ledin spår att var tredje vuxen har problem med avföringen, och är förstoppad. Förstoppning är en direkt följd av att de inre cirkulationsförhållandena har rubbats, till exempel genom att vi är stressade när vi äter.

 

Birger Ledin förespråkade tarmsköljning som en överlägsen metod i sitt arbete med sjuka människor. Han beskriver vad som händer när kroppens ”huvuddike”, tjocktarmen, blockeras. Hela systemet kommer då ur funktion och försuras, precis som en åker. Om inte de överblivna ämnena, slaggprodukterna, får fri passage ut i tjocktarmen och kan fortsätta vidare genom den, sugs de upp genom tarmväggarna och går på nytt in i blodet och lagras i leder, muskler och andra vävnader. Om man i det här förstoppade läget ”bara” lägger om sin kosthållning för att bli frisk, så sätter man de här inkapslade ämnena i rörelse.  Smärtorna och obehagen blir då ännu värre än tidigare eftersom tarmen är blockerad, och de har ingenstans att ta vägen.

 

Andningen spelar en central roll för vår hälsa och den har långt fler funktioner än att fylla lungorna med luft och tillföra blodet syre. Som sann naturläkare tar Birger Ledin också upp andningens avgörande roll som förmedlare av kosmiska krafter. Om andningsrytmen rubbas kan den mänskliga organismen bli svårt trött eller sjuk. Det beror på att andningscirkulationen motsvarar i sin rytm människans yttre samhörighet med kosmos och hennes växelförhållande till yttervärlden. Andningen ska behålla sin fyrtakt, för om den kommer ur otakt så lösgörs andningen ur det kosmiska sammanhanget. Genom att ryggmärgsvätskan tar emot andningsrytmen och skickar vidare den ända in i hjärnvätskan, så inverkar alltså andningen på hjärnan och påverkar nerv- och sinnesorganens verksamhet hos människan. Birger Ledin rekommenderar därför både sjuka och friska att göra andningsövningar.

 

 

Andningen sker inte bara genom lungorna utan också genom huden. Huden andas och tar upp syre till blodet. Därför är det viktigt att motionera i friska luften. Samtidigt svettas man bort ämnen och slaggprodukter som kroppen vill bli av med. Att hålla kroppens porer öppna är därför viktigt för att inte utdunstningen ska hindras av smuts eller olämpliga kläder.  Birger Ledin förespråkar regelbundna luft- och solbad, skrubbning av huden och motion för att hålla hudsystemet i god funktion. Även kosten är viktig. En balanderad råkostdiet är vad Birger Ledin rekommenderar för att bevara hudens smidighet och utsöndringsförmåga.

 

Huden är vårt största organ och har många uppgifter, bland annat så deltar den i kroppens arbete med att bli av med slaggprodukter. Huden samarbetar med de andra utrensningsorganen och vi kan se hur huden påverkas om t ex mag- och tarmkanalen inte fungerar eller om luften som vi andas in innehåller orenligheter. Eftersom huden också har som funktion att skydda oss från yttre påverkan har många uppfattningen att hudbesvär ska behandlas från utsidan där besvären finns. Men orsaken till hudbesvär finns alltid inuti kroppen (så länge det inte rör sig om sår eller annan direkt yttre påverkan).

 

Det fjärde reningsorganet, njurarna, har till uppgift att rena blodet genom att avskilja slaggprodukter och se till att salt- och vätskebalansen är konstant. Från njurarna går avfallsämnena vidare till urinblåsan som urin. Njurarna sitter i bukens bakre del i höjd med nedersta revbenen. Birger Ledin experimenterade med en mängd naturliga medel för att försöka höja utsöndringen genom njurarna. Han fann att ”gammal folkmedicin", så som örtteer, är det effektivaste och mest naturliga sättet att hjälpa njurarna i utrensningsprocessen. Samtidigt har örtteer ett stort värde för organismens allmänna läkning.

 

 

Kosten spelar också en oerhört stor roll för njurarnas utsöndringsförmåga. En överdrivet hög syrahalt försämrar påtagligt njurarnas funktion och urinblåsans möjlighet att hålla urinen tillräckligt lång tid. När syra sipprar ut i urinen och gör den starkt syrahaltig kan det leda till njursten och andra problem i njurar, urinblåsa, prostata och urinledare.

 

En kroppsvätska kan vara sur eller basisk (alkalisk) eller i fullständig balans (neutral). Både syror och baser behövs för kroppens normala ämnesomsättning men kroppen har svårare att göra sig av med sitt syraöverskott än sitt basöverskott. När kroppen är sur kan inte enzymerna fungera på rätt sätt och hela ämnesomsättningen går trögt. För att undvika denna situation bör kosten, enligt Birger Ledin, sammansättas av födoämnen som till 70 % ger basöverskott och bara 30 % syraöverskott. Också den fysiska och psykiska aktiviteten hänger intimt samman med balansen mellan syra och bas. All förbrukning av energi leder till syrabildning i kroppen. Samma sak gäller psykisk påfrestning. Oro, stress och bekymmer ökar syraöverskottet.

 

Några negativa effekter av syraöverskott är att organismens förmåga att ta emot näringsämnen minskar, samtidigt som kroppens förmåga att göra sig av med avfallsprodukter reduceras. Den basiska födan däremot, ger kroppen större möjlighet att tillgodogöra sig vitaminer.

 

 

Vi behöver vitaminer för att kroppens enzymsystem ska fungera. Vitaminerna har olika funktioner i systemet och de kan inte ersätta varandra. Om ett visst vitamin saknas stannar enzymsystemet i motsvarande fas av. Utan vitaminer är inte normal tillväxt eller hälsa möjlig. Vitaminerna delas in i två grupper: Fettlösliga vitaminer (A, D, E och K) och vattenlösliga vitaminer (C och B-gruppen). De fettlösliga vitaminerna kan lagras i kroppen om de tillförs i överskott och mycket stora doser kan därför leda till förgiftning. De vattenlösliga vitaminerna däremot måste tillföras kroppen dagligen. Eventuellt överskott följer nämligen med urinen ut ur kroppen.

 

Också mineraler och spårämnen måste tillföras via kosten för att de är nödvändiga beståndsdelar i enzymerna som styr ämnesomsättningen. Vitaminer och mineraler är alltså beroende av varandra. Ett exempel är att C-vitaminrika födoämnen underlättar upptagningen av järn. Därför bör C-vitamin ingå i de flesta måltider, enligt Birger Ledin.

 

Boken avslutas med en mängd citat från ”världens vise”. Läkekonstens fader Hippokrates citeras:

 

”Sjukdom är straffet för brott mot naturens lagar. Endast naturens läkande kraft kan hela. Den enkla, sunda näringen är människans bästa medicin, den riktiga livsföringen hennes bästa läkare."

 

Idag har jag köpt fastete från Birger Ledins hälsokostföretag. Här ska rensas nästa vecka!

 

Min idol. Birger Ledin.

 

Namasté,

Malin

Om

Min profilbild

Malin Sandell

När du minst anar det inspirerar du en annan människa! Det citatet får mig att blogga när 'andan faller på'. Själv inspireras jag av djur, inre och yttre resor, inredning, vackra platser, visionärer och miljardärer, människor som väljer vad de väljer att välja oavsett vad andra tycker om det. Jag är högkänslig (HSP) yogalärare, entreprenör och terapeut, speciellt bra på känslohantering, psykisk hälsa och förändringsprocesser av alla de slag. Det bästa jag vet är att få bidra till den här världen med medvetenhet och hjälpa människor att se och leva sina största liv. Varmt välkommen! ♡ Malin www.infiniteyogamalmo.se, www.yogaretreatosterlen.se, www.högkänslighet.se. Mejla mig gärna på info@infiniteyoga.se eller ring 0736-24 06 52.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela